Helburuak


Euskera 

Meatzaldeko Harrigorria dantza taldea irabazi asmorik gabeko talde kulturala da, zeina bere xedeak Euskal Herrikoa eta gure udalerritik kanpoko kultura irakastea, ikastea, hedapena egitea eta mantentzea diren. 

Horren baitan, gure helburu nagusia dantza, folklorea, musika, euskara eta gure herriko ohiturak sustatzea da, ezagunak eta berreskuratuak diren gaietan oinarriturik. Horietariko batzuk berrikuntzakoak eta dantzarekin erlazioa duten beste arloetatik abiatuta.


Castellano
 
Meatzaldeko Harrigorria dantza taldea es un grupo cultural sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la enseñanza, aprendizaje, divulgación y conservación de la cultura de Euskal Herria dentro y fuera de nuestro municipio.  

Dentro de cultura nuestro objetivo es la potenciación de la danza, el folklore, la música, el euskera y las costumbres de nuestro pueblo, basándonos en temas ya conocidos y recuperados como en la innovación y el estudio de nuevas ramas relacionadas con la danza.